Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa KTXD


Bí thư:
- Đ/c Phan Nhật Long : GV Khoa KTXD.

Phó bí thư:
- Đ/c Đinh Nam Đức : GV Khoa KTXD
- Đ/c Tôn Thất Duy           : SV  Lớp 14XH

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn thanh niên:

Tao quan (1).jpg
Đêm văn nghệ Chào xuân 2015
doan-thanh-nien-01.jpg
Tình nguyện hè 2013
 
doan-thanh-nien-02.jpg
Tiếp sức mùa thi 2013
 
doan-thanh-nien-03.jpg
Chào xuân 2013
 
doan-thanh-nien-04.jpg
Văn nghệ đón Tân Học sinh - Sinh viên 2012