Chi Bộ Khoa Kỹ thuật Xây dựng


* Ban Chi ủy:
Đ/c Phan Tiến Vinh : Bí thư Chi bộ
Đ/c Trần Đức Long : Phó Bí thư Chi bộ
Đ/c Ngô Thanh Vinh : Chi ủy viên

Chi bo KTXD (1).JPG

Chi bo KTXD (2).JPG
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KTXD
NHIỆM KỲ 2015 - 2017