Chọn lịch tuần tương ứng:

Lịch công tác tuần 07 từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017

Ngày cập nhật: 10/02/2017

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 13/02

  

 

 

Thứ Ba
 14/02

 

 

 

 

 

Thứ Tư
15/02

 

 

 

 

 

Thứ Năm
16/02

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
17/02

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
 18/02

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
 19/02