Phân công hướng dẫn , lịch trình, đề cương, nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp khóa 215


SV phải có 2 tò nhiệm vụ để đóng vào thuyết minh: nhiệm vụ của khoa + nhiệm vụ của GVHD
     - Tờ nhiệm vụ của khoa các nhóm làm sớm và đưa cho GVHD duyệt và GV đưa cho bộ môn và khoa duyệt hạn cuối là 26/2/2016, tránh tình trạng để đến cuối kỳ rồi ký duyệt là không được.
    - Tất cả các đồ án làm đều phải dựa vào đề cương, lịch trình đính kèm 
http://www.mediafire.com/download/b1llm2c74rc5mmd/K215.rar
Thông tin tương tự
Trang 1 / 3 1 2 3 Sau Cuối