Thông báo họp BCH liên chi khoa Kỹ thuật Xây dựng mở rộng


Nhằm chuân bị cho các công tác đón tân sinh viên khóa 2017. mời tất cả các bí thư, lớp trưởng, có mặt lúc 11h, thứ 4 ngày 23/08/2017 tại VPK để triển khai kế hoạch hoạt động.
Đối với các lớp khóa 17 có thể cử đại diện tham dự.
Các bạn chú ý đi đầy đủ, đúng giờ.
Thông tin tương tự
Trang 1 / 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 Sau Cuối