Thông báo giao nhiệm vụ ĐABT học kỳ 117 - nhóm gv Phan Nhật Long ( lần 2)


Các sinh viên đăng kí Đồ án BTCT học kì 117 nhóm gv Phan Nhật Long chú ý lịch giao nhiệm vụ :
( 117DABT103 và 117DABT104)

- Lúc 9h00 ; Thứ 3, ngày 29 / 08 / 2017
- Địa điểm: Văn phòng khoa KTXD

Khi đi mang theo tờ nhiệm vụ: DOWNLOAD

- Tài liệu tham khảo đồ án BTCT1: Xem tại đây
Thông tin tương tự
Trang 1 / 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 Sau Cuối