Thông báo đến các SV làm ĐACN Xây dựng Hk216, phần Kiến trúc 15%, GVHD Đinh Nam Đức & Lưu Thiên Hương


Các SV làm Đồ án Chuyên ngành Xây dựng HK216, phần Kiến trúc 15% của nhóm GVHD Đinh Nam Đức & GVHD Lưu Thiên Hương tập trung gặp GVHD & nghe hướng dẫn chung về phần Kiến trúc lúc 09h00 sáng thứ 7 ngày 11/02/2017 tại phòng B104 (sau khi đã duyệt tờ nhiệm vụ ở vp Khoa)
Thông tin tương tự
Trang 1 / 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 Sau Cuối