Sửa bài đồ án kết cấu BTCT1 học kỳ hè 316 - GV PN Long


Tất cả SV lớp đồ án kết cấu BTCT học kỳ hè 316 chú ý lịch sửa bài như sau:
- Thời gian: 10h30 thứ 6 ngày 14/7;
- Địa điểm: Phòng A217;
- Khi đi mang theo thuyết minh tính toán và chọn thép dầm phụ & bản vẽ sàn (sv lần trước thể hiện chưa đúng hoặc chưa thể hiện);
Các Em nhắn các bạn cùng biết để thực hiện!
Thông tin tương tự
Trang 1 / 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 Sau Cuối