Lưu ý một số điểm trong đăng ký môn học, học kỳ 117


Khoa KTXD xin lưu ý 1 số điểm chuẩn bị cho HK 117 như sau:
1. Một số SV chưa ĐKMH 117 giai đoạn 1 phải làm kiểm điểm nộp ở VPK, trước 4/8/2017.
2. Các đơn xin mở lớp của SV nộp trước 04/8/2017 để kịp chuẩn bị ĐKMH 117 giai đoạn 2. Các lớp mới mở cần ưu tiên cho các lớp ghép.
(Khoa sẽ hạn chế mở lớp mới nếu xét thấy SL không đủ mở lớp và có thể xem xét phương án cho học môn thay thế hoặc tư vấn SV học ở BK mang điểm về- đối với các ngành - môn có ít SV)
3. Nếu cần tư vấn trực tiếp, sinh viên liên hệ Giáo vụ Khoa trong giờ hành chính, SĐT: 0905.05.90.10
4. ĐKMH 117 giai đoạn 2 sẽ bắt đầu 07/08/17 và kéo dài đến 21/08/17. Lưu ý những SV khóa 16 chưa đăng ký học phần thực tập nhận thức phải đăng ký, vì chỉ tổ chức một đợt trong năm học, nếu không đăng ký sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập.
5. PĐT đã công bố TKB tạm thời trên Trang đào tạo (chưa phân phòng). TKB này sẽ có thay đổi đối với các lớp dành cho khóa 17 của DCT và DST. Các lớp dành cho khóa cũ có ghi chú H sẽ bị hủy ngày 13/08/17 nếu số lượng đăng ký không đủ mở lớp.
6. Sẽ tổ chức đăng ký tốt nghiệp để xét tốt nghiệp cuối kỳ 316 - sau đó tổ chức Lễ Tốt nghiệp của Khóa 2014 - dự kiến xét TN ngày 21/08/17. Tùy theo số lượng đăng ký dự lễ bằng, sẽ tổ chức kết hợp với Lễ Khai giảng năm học 17-18 hoặc tổ chức riêng (dự kiến 15/09/17).
Thông tin tương tự
Trang 1 / 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 Sau Cuối