Lịch bảo vệ ĐA BTCT1 nhóm thầy Phan Nhật Long


Các sinh viên làm ĐABTCT nhóm thầy Phan Nhật Long chú ý lịch bảo vệ.
Lúc 8h00. Thứ 7 ngày 07/01/2017
Địa điểm: VPK KTXD.
Khi đi đem theo toàn bộ bản vẽ ( A1) + thuyết minh ( đóng tập) + các tài liệu liên quan đến đồ án ( sách BTCT, sách hướng dẫn).
Mọi sự vắng mặt đều không được giải quyết

Thông tin tương tự
Trang 1 / 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 Sau Cuối