Kế hoạch thực hiện Đồ án chuyên ngành Xây dựng học kỳ 216


Tất cả SV thực hiện đồ án chuyên ngành Xây dựng HK216 chú ý kế hoạch thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ: https://docs.google.com/document/d/1RfLt41CFWioYzJbbvim29p0-fVeghdJyAWc66Kg64Ng/edit
Thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/groups/1009422602451374/?fref=ts
Chúc các Em học tốt!
Thông tin tương tự
Trang 1 / 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 Sau Cuối