Giao nhiệm vụ đồ án Bê tông Cốt thép 1 Thầy Phan Thanh Ngọc


Đúng vào lúc 9h00 (Thứ 2) ngày 06/02/2017
Sinh viên làm đồ án Kết cấu BTCT1 lớp 216DABT101 do thầy Phan Thanh Ngọc phụ trách tập trung tại vpk (chọn phòng sau) để nhận nhiệm vụ và nghe hướng dẫn.
Yêu cầu:
1. Có mặt đầy đủ, đúng giờ.
2. In tất cả file nhiệm vụ  tại đây.
3. Tô và điền đầy đủ thông tin, nhiệm vụ dựa vào mã SV (đọc hướng dẫn trong file)
Thông tin tương tự
Trang 1 / 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 Sau Cuối