Thông báo tham dự Hội nghị Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị điều kiện phục vụ việc thẩm định đề án thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐHĐN


THÔNG BÁO

V/v Hội nghị Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị điều kiện phục vụ việc thẩm định đề án
 thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐHĐN


- Thời gian: 16h00 thứ Hai, ngày 15/5/2017

- Địa điểm: Hội trường khu B

- Thành phần: Toàn thể CBGV

ĐN,15/5/2017     BCN Khoa

Thông tin tương tự
Trang 1 / 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối