Thông báo gặp mặt đầu năm Đinh Dậu 2017


THÔNG BÁO GẶP MẶT ĐẦU NĂM 2017


- Thời gian: 8h00 thứ Bảy ngày 04/02/2017

- Địa điểm: Hội trường B

- Thành phần: Toàn thể CBGV

ĐN,20/01/2017     BCN Khoa


Thông tin tương tự
Trang 1 / 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối