Thông báo V/v truyền thông và khảo sát nhu cầu học tiếng Nhật của Sinh viên Khoa KTXD


THÔNG BÁO
V/v truyền thông và khảo sát nhu cầu học tiếng Nhật của Sinh viên Khoa KTXD

- Thực hiện chỉ đạo của BGH  ( xem file Scan đính kèm) https://drive.google.com/file/d/0B7265YG_D5y-ZFY5dVYxamZKUFU/view?usp=sharing
- Đề nghị thầy cô các lớp học phần thuộc khoa KTXD tạo điều kiện cho Công ty Vinanilon được vào lớp (khoảng 5 phút) để khảo sát nhu cầu của sinh viên (có thể bố trí vào giờ giải lao).
- Thời gian: từ 02/1/2017 đến 08/01/2017

ĐN, 27/12/2016
      BCN khoa
Thông tin tương tự
Trang 1 / 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối