Thông báo V/v Họp tổng kết hoạt động công đoàn NH 2017-2018


Kính mời: Tất cả đoàn viên công đoàn bộ phận Khoa KTXD
V/v Họp tổng kết hoạt động công đoàn NH 2017-2018:
- Thời gian: 15h15 thứ ba, ngày 23/05/2017
- Thành phần: Toàn thể CBVC CĐBP Khoa Kỹ thuật Xây dựng
Rất mong tất cả các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự đông đủ, đúng giờ.
Trân trọng!
                                                        TM. BCH CĐBP KTXD
                                                            Đoàn Vĩnh PHúc
Thông tin tương tự
Trang 1 / 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối