THÔNG BÁO (GẤP!): Vv Việc viết đề cương chi tiết cho các học phần của 02 Chương trình đại học của Khoa XD.


ĐHĐN đã có quyết định thành lập Khoa Công nghệ - theo QĐ số 252/QĐ-ĐHĐN ngày 23/1/2017. Trong đó, Khoa KTXD có 2 ngành: CNKT Xây dựng và CNKT giao thông.

Để kịp thời tuyển sinh 2017, theo yêu cầu của Nhà trường, Khoa phải khẩn trương lập đề án mở ngành đào tạo để Trường làm các thủ tục tiếp theo ở ngoài Bộ.

Vì vậy, Khoa triển khai gấp công việc viết đề cương chi tiết các học phần cho 2 ngành như sau:

1. Phân công viết đề cương:

- Cơ sở phân công: Căn cứ tình hình GV thực tế hiện nay của Khoa; quy hoạch GV giảng dạy các học phần; đề nghị của các Trưởng BM – Phụ trách ngành.

- Đối với các GV đi học ở nước ngoài là GV1: GV2 sẽ trực tiếp thực hiện (GV2 chủ động trao đổi với GV1 về các nội dung chuyên môn).

- Danh sách phân công viết ĐCCT: xem file đính kèm.

2. Mẫu ĐCCT: Thầy cô làm đúng theo mẫu ĐCCT cao đẳng hiện nay. (Chỉ thay tên Trường bằng Khoa công nghệ).

3. Quan điểm chung về ĐCCT cho các học phần: Mục tiêu chung của CTĐT là tập trung hướng đến KỸ NĂNG và NĂNG LỰC cho SV. Thầy cô có thể tham khảo ĐCCT của các trường ĐH khác và điều chỉnh theo hướng tăng cường: bài tập, thực hành, thực tập, thí nghiệm, …

(CTĐT của 2 ngành: file đính kèm)

4. Thời hạn nộp ĐCCT:

- Nộp file trước 9h Thứ Hai ngày 6/2/2017 (Mồng 10 Tết).

+ GV BM Xây dựng gửi cho T. Phát

+ GV BM Cầu đường gửi cho C. Mỹ

+ GV BM Kiến trúc gửi cho T. Vinh

- T. Phát, C. Mỹ đôn đốc nhắc nhở GV gửi đúng hạn, tổng hợp và gửi lại cho T. Tiến Vinh trước 9h Thứ Ba ngày 7/2/2017.

BCN. Khoa

Phan Tiến Vinh

Thông tin tương tự
Trang 1 / 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối