Kế hoạch triển khai đánh giá phân loại CBVC năm học 2016-2017 Bộ môn Xây dựng


Kế hoạch triển khai đánh giá phân loại CBVC năm học 2016-2017 Bộ môn Xây dựng
- Thời gian: 16h00 thứ 5 ngày 15/6/2017;
- Địa điểm: VPK Xây dựng;
- Mỗi Thầy Cô chuẩn bị phiếu đánh giá và phân loại (mẫu 02VC hoặc 02VC-QL) 
Thông tin tương tự
Trang 1 / 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau Cuối